Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden i regel en duk fästad på en stång. Baneret kunde dels innebära en viss värdighet, dels vara ett samlande och förenande tecken för en här eller en trupp, eller också för andra världsliga och andliga sammanslutningar.

Finsk beskrivning

(sota)lippu, baneeri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk