Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riddare som hade rätt att ställa upp en truppstyrka under eget baner.

Finsk beskrivning

lippuherra*, lipunjohtaja*, joukko-osaston komentaja keskiajalla

Ritari, jolla oli oikeus asettaa oma joukko-osasto taisteluun oman lipun alle.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 341.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 33 (banér).

Andra språk

Inga termer på andra språk