Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsmän av andra graden, under storofficianter, inom det svenska kungliga ordensväsendet: skattmästare, sekreterare, ceremonimästare, underkansler och banerförare samt ordensbiskop från och med 1784.

Finsk beskrivning

ylioffisiantti*

ylioffisianttien alainen toisen asteen virkamies ritarikunnassa

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: 830. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1748–1809 (Finland)

Se vidare