Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överstyrelsen för pressärendena med uppgift att övervaka de lokala ombudsmännen.

Finsk beskrivning

ylipainoasiamies

painoasioiden yliasiamies; Painoasiain ylihallituksen virkamies, jonka tehtävänä oli valvoa paikallisia asiamiehiä.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 423.