Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokalt placerad tjänsteman på Överstyrelsen för pressärendena.Tjänstemannens uppgift var att granska lokala tryckalster. Hans arbete övervakades av en överombudsman. Utgivaren hade rätt att överklaga den lokala ombudsmannens beslut till Överstyrelsen för pressärendena. Ombudsmännen skötte också brevcensuren och censuren av utländska tidskrifter i landet, vilka tidigare hade censurerats av postverket.

Finsk beskrivning

painoasiain ylihallituksen asiamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk