Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter att benämningen officer blev vanlig i slutet av medeltiden började man skilja mellan överofficerare och underofficerare, beroende på ansvarsgraden i uppgifterna. Benämningen överofficerare förenklades senare till enbart officerare.

Finsk beskrivning

yliupseeri

Upseerin yleistyessä sotilasarvona keskiajan lopulla alettiin tehdä eroa ali- ja yliupseerien välillä. Ero perustui tehtävien vaativuuteen. Nimike yliupseeri katosi ajan myötä ja sen tilalle jäi nimikkeenä pelkkä upseeri.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk