Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det överskott av spannmål (innan skakning och för råge på), efter 1739 två (senare fyra) kappar som tillföll kronan av den del av kronotiondet som var avdelat för prästerskapets vederlag och den upplösta arméns avlöning. Innehölls genast och infördes i kronans räkenskaper. Måttkärlen för spannmål skulle vara fyrkantiga (förutom på fartyg) och måste enligt lag strykas och fick inte skakas. Förorsakade stor oreda, varför spannmålsmåltunnan blev fastställd för hela Finland år 1816.

Finsk beskrivning

liikakapat

Viljaylimäärä (ennen ravistelua ja rukiista), vuoden 1739 jälkeen kaksi kappaa ja myöhemmin neljä, joka otettiin valtiolle siitä osasta kruunukymmenyksiä, joka oli tarkoitettu papiston korvausten maksuun ja kotiutetun armeijan palkkaukseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 445, 560-561.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 423 (öfvermålskappar).