Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Direktion som på riksnivå förvaltade spannmålsmagasinen och därtill knuten verksamhet.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen viljajohtokunta*

valtion viljavarastoja valtakunnantasolla hallinnoinut johtokunta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1794–1809
(i Sverige 1824)

Synonymer

allmänna magasindirektionen
kungliga magasindirektionen
spannmålsmagasindirektionen