Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svensk kunglig akademi, inrättad av drottning Lovisa Ulrika 1753. Syftet var att i Sverige bringa fram ”en ren smak, ett städat tänke- och höfsat skrivesätt såsom uti samhället nyttige, prydelige och behagelige”. Akademin betecknades som en académie des belles-lettres enligt fransk förebild. Ämnena var historia, antikviteter, vältalighet och svenska språket. Drottningen utsåg ledamöter och valde ämnen för de prisfrågor som utlystes. Akademin blev kortvarig och upplöstes 1756.

Finsk beskrivning

Ruotsin kuninkaallinen kaunokirjallisuusakatemia

Kuningatar Loviisa Ulriikan vuonna 1753 perustama kuninkaallinen akatemia korkeatasoisen kirjoitustaidon ja kirjallisen tyylitajun edistämiseksi.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kongl. Svenska Vitterhetsakademien