Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riddarorden instiftad 1748 för militära förtjänster inom armé och flotta. Den hade ursprungligen två klasser: kommendör och riddare. Kungliga Svärdsorden förlänades till 1974 (i Sverige) som belöning för långvarig, gagnande verksamhet inom försvarsmakten (därefter vilande).

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Miekkaritarikunta

Vuonna 1747 perustettu ritarikunta sotilaallisesti ansioituneille armeijassa ja laivastossa. Alun perin kaksi luokkaa: komentajat ja ritarit. Jakoi arvonimiä vuoteen 1974 asti Ruotsissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 99.

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kungliga riddarorden