Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Andlig riddarorden bestående av präster, riddare och tjänande bröder som grundades 1202 för att försvara den kristna missionen i Livland. Den lydde under en högmästare och ordens huvudbog låg i Riga. Den uppgick 1237 i Tyska orden.

Finsk beskrivning

kalparitarit, kalparitaristo

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin Fratres militiae Christi Livonia
Tyska Swertbrûdere

Synonymer

Fratres militiae Christi Livonia
svärdsbrödraorden