Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman i den medeltida staden, vars uppgift var att underhålla bödelssvärdet. Svärdet ägdes av staden.

Finsk beskrivning

miekanteroittaja*

keskiaikaisen kaupungin virkamies, jonka tehtävänä oli pitää pyövelin miekka kunnossa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 282.