Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för svärdsbrödraordens högmästare.

Finsk beskrivning

suurmestari (kalparitaristo)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare