Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svågerskap.

Finsk beskrivning

lankous, lankoussuhde

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk