Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell handbok över den statliga förvaltningen och dess byråkrati. Den utges – med förebild i den franska Almanach royal– sedan 1679 och årligen från 1737 (Hovkalendern), från 1813 under namnet Sveriges statskalender.

Finsk beskrivning

Ruotsin valtiokalenteri

Vuodesta 1679 lähtien julkaistu virallinen valtiollisen hallinnon käsikirja (alun perin Hovikalenteri).

Källor

Almquist, Jan Eric , Statskalenderns historiska föregångare (1728–1823): med en bibliografisk förteckning 1955 .