Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Almquist, Jan Eric , Statskalenderns historiska föregångare (1728–1823): med en bibliografisk förteckning 1955 .


S

Officiell handbok över den statliga förvaltningen och dess byråkrati. Den utges – med förebild i den franska Almanach royal– sedan 1679 och årligen från 1737 (Hovkalendern), från 1813 under namnet Sveriges statskalender.