Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell almanacka och handbok som regelbundet började utkomma 1811. Redan under svenska tiden utgavs en statskalender från 1738. Efter 1809 fick universitetet i uppgift att ge ut en statskalender över autonoma Finland. Statskalendern innehöll kalendarium, uppgifter om de viktigaste statliga institutionerna och tjänstemännen. En finsk upplaga började utkomma 1869. Den finska och den svenska upplagan publicerades parallellt fram till 1982, då de sammanslogs.

Finsk beskrivning

Suomen valtiokalenteri

Virallinen almanakka ja käsikirja, jota alettiin julkaista säännöllisesti vuodesta 1811. Jo Ruotsin vallan aikana oli julkaistu valtionkalenteri vuonna 1738. Tehtävä annettiin yliopistolle vuonna 1809. Kalenteri sisälsi almanakan sekä tietoa tärkeimmistä valtiollisista instituutioista ja virkamiehistä.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , IV: 566.

Oja, Heikki , Aikakirja , Helsinki: Otava 1999 .