Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning för Kunglig Majestäts Orden, användes om de svenska kungliga ordnarna. Titeln kommendör över Kunglig Majestäts Orden avser Serafimerriddare. De kungliga ordnarna var Serafimerorden, Svärdsorden och Nordstjärneorden som instiftades 1748 och Vasaorden som instiftades 1772.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen majesteetin ritarikunta

Kuninkaallisen majesteetin ritarikunnasta (Kunglig Majestäts Orden) käytetty lyhenne. Kuninkaallisia ritarikuntia oli neljä: vuonna 1748 perustetut Serafiimiritarikunta, Miekkaritarikunta ja Pohjantähden ritarikunta sekä 1772 perustettu Vaasan ritarikunta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 257.

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VIII: 92–94. http://runeberg.org/tieto/