Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för manlig regent.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Majesteetti

miespuolisen hallitsijan titteli

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 99.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 330.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , (majestät).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

K. M:t.
Kungl. Maj:t
Maj:t