Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på rikets högsta styrande organ bestående av kungen eller av kungen och rådet eller del därav som i gemensamma överläggningar beslutade om rikets ärenden.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Majesteetti

Nimitys, jota käytettiin valtakunnan korkeimmasta hallitsevasta elimestä eli kuninkaasta tai kuninkaasta ja valtaneuvostosta yhdessä tai osasta näitä. Päätökset tehtiin yhdessä kokouksissa äänestämällä ja kuninkaalla oli tasatilanteessa ratkaiseva ääni.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 99.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 200.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 330.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .