Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för lägre kungligt ombud vid en beskickning än minister.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen komissionääri

Alemman virka-asteen kuninkaallinen asiamies.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kongl. commissionaire
Kungl. kommissionär