Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för tjänstemännen vid Charta sigillatakontoret i Stockholm, som underlydde Kammarkollegium, och en tjänstebeteckning för kontorets kungliga ombud, i motsats till inspektören och chefen för kontoret.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen asiamies, kuninkaan asiamies

Leimapaperikonttorin alemman virkamiehistön nimitys.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 136.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 185 (kommissionär).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kungl. kommissionär