Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning för Kunglig majestät ock de slutna rådslagen mellan kung och regering. De slutna rådslagen mellan kung och regering (Kgl. Majt) fattade beslut i utrikesärenden eller om hovstaten och privata hovmål, i det senare fallet kungen i samråd med två riksråd och en statssekreterare från Kanslikollegium som föredragande.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Majesteetti

Kuninkaallisen Majesteetin lyhenne, joka viittaa myös kuninkaan ja hallituksen suljettuihin kokouksiin, joita järjestettiin liittyen ulkopolitiikkaan, hovin asioihin sekä kuninkaan yksityisasioihin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kgl. Maj:t
Kongl. Maj:t
Kungl. Maj:t