Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet frälseman som inte hade adlats, vildadel; i början av 1600-talet bonde vars hemman beviljades ”evinnerligt frälse” på villkoret att han själv, hans son eller måg mot skälig sold ställde upp som beväpnad soldat eller ryttare med häst i konungens armé. Från 1680-talet användes termen om yngre adel eller lågadel som vid reduktionen förlorade sina små donationer och blev helt utan jordegendomar, under 1700- och 1800-talet övergående i betydelsen obetitlad adel i allmänhet och obemedlade adliga eller ståndspersoner.

Finsk beskrivning

knaappiaateli, alempi aateli

1500-luvulla käytetty nimitys rälssimiehestä, jota ei ollut aateloitu. 1600-luvun alussa myönnettiin ”ikuinen rälssi” myös talonpojille, jotka pystyivät tuottamaan aseistetun ratsusotilaan kuninkaan armeijaan. 1680-luvulla termiä käytettiin kuvaamaan nuorempaa aatelia tai alempaa aatelia, joka menetti reduktion yhteydessä maaomaisuutensa. 1700–1800-luvuilla termiä käytettiin yleensä alemmasta aatelista, jolla ei ollut titteliä, varattomista aatelisista sekä säätyläisistä.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 94.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 32.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 183.