Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden förekommande titel för länsman, har knappast varit bruklig i Finland.

Finsk beskrivning

nimismies (Ruotsissa)

Lähinnä Ruotsin puolella käytössä ollut nimismiehen titteli.

Källor

Inga källor