Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid tegskifte, delning av en bys jord på så sätt att en huvudgata gick mitt genom byn och husen stod på vardera sidan om den. Radskifte förekom knappast i Finland.

Finsk beskrivning

rivijako

Ei juurikaan käytössä Suomessa.

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 12.

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Svenska Landskapslagar I: Östgötalagen och Upplandslagen tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén , Stockholm: Gebers 1933 , 200.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

raduskifte