Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid sjöfartsväsendet från och med 1930.

Finsk beskrivning

radisti, radiosähköttäjä

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 785.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1930: nr 49: 158 .