Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Svenska Landskapslagar I: Östgötalagen och Upplandslagen tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén , Stockholm: Gebers 1933 .


R

Vid tegskifte, delning av en bys jord på så sätt att en huvudgata gick mitt genom byn och husen stod på vardera sidan om den. Radskifte förekom knappast i Finland.