Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungligt fastställt utlåtande, förordning eller instruktion över en ämbetsmans eller myndighets betänkande eller yttrande. ”Kunglig Majestäts memorial” användes särskilt om ett betänkande från högre myndighet till lägre, eller till enskild person, angående något som skulle uträttas.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen Majesteetin lausunto*

Kuninkaan vahvistama lausunto, määräys tai ohje koskien jonkun virkamiehen tai viranomaisen mietintöä tai puheenvuoroa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 380 (memorial).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

instruktion
Kgl. Maj:ts memorial