Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kategori inom riddarorden. De svenska kungliga ordnarna – förutom Serafimerorden – indelades i klasser, ursprungligen i den högre kommendörsklassen och den lägre riddareklassen.

Finsk beskrivning

ritarikunnan luokka

Källor

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Andra språk

Dåtida finska ritarikunnan luokka