Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kunglig orden instiftad 1748 som den förnämsta i det svenska ordensväsendet som då skapades. Orden har endast en klass liksom dess franska förebild Helgeandsorden. Kungliga Serafimerorden deltog i övervakningen av rikets fattig- och sjukvård. Serafimerorden delades endast ut till furstar och rikets högsta ämbetsmän och militärer. Orden övertog också ansvaret för Serafimerlasarettet, som vid ordens inrättande var under byggnad. Två serafimerriddare var sjukhusets direktörer. År 1772 övertog Serafimerorden den högsta direktionen över rikets samtliga lasarett, barnhus och hospital. År 1787 övertogs uppgiften av Serafimerordensgillet.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Serafiimiritarikunta

Vuonna 1747 perustettu kuninkaallinen ritarikunta, jonka oli tuolloin perustetuista ritarikunnista ylin. Ritarikunnassa on vain yksi luokkka, kuten myös sen esikuvana toimineessa ranskalaisessa Pyhän Hengen ritarikunnassa. Serafiimiritarikunnan erityisvastuualueena oli valtakunnan köyhäin- ja sairaanhoidon valvonta.

Källor

Areen, Ernst E. & Sten Lewenhaupt , De nordiska ländernas riddarordnar I–II , [Stockholm]: Svensk litteratur i distribution 1942 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 435f.

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html