Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rikssjukhus i Stockholm som öppnade 1752 och verkade under Serafimerordens överinseende. Det tog från början också utsocknespatienter och fungerade som ett undervisningssjukhus. Ständerna medgav 1739 instiftande av en allmän lasarettsfond. Serafimerorden instiftades 1748 och övertog ansvaret för det nya sjukhuset. Sjukhuset hade från början åtta platser, men antalet ökade snart något. År 1753 fanns 18 platser.

Finsk beskrivning

Serafiimiritarikunnan sairaala

Valtakunnallinen sairaala, joka avattiin Tukholmassa vuonna 1752 ja jonka toimintaa valvoi Serafiimiritarikunta. Se otti jo alusta alkaen myös ulkopaikkakuntalaisia ja toimi samalla opetussairaalana.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kungl. Serafimerordenslasarettet