Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om en för vissa ändamål avdelad vaktstyrka i Stockholm 1722–1875. Separationsvakten var underordnad stadsvakten. Den höll reda på tiggare och lösdrivare och var vakthållare för tukthusfångar och över renhållningen. Separationsvakten stod under en korprals befäl. Tidigast kallad: extra vakten eller separerade vakten. Någon separationsvakt fanns veterligen inte i Finland.

Finsk beskrivning

erillinen vartio, ylimäääräinen vartio; erityistarkoituksiin käytetty vahtiyksikkö Tukhomassa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1722–1875