Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de tre högsta ämbetsmännen inom Kungl. Serafimerorden och funktionär i Serafimerordensgillet som grundades 1787. Överste ombudsmannen var efter 1809 serafimerriddare. Han bevakade gillets och underlydande sjukhusinrättningars och barnhus intressen under rättegångar.

Finsk beskrivning

(Serafiimiritarikunnan) yliasiamies

Källor

Inga källor