Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Akademi grundad 1753 av drottning Lovisa Ulrika under namnet Kungliga Svenska Vitterhetsakademien. Akademin var verksam 1753–1755 och på nytt 1771–1782. Den återupplivades av Gustav III 1786 under namnet Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Akademins verksamhetsfält definierades då som historien, antikviteterna, inskrifts- och sinnebildskonsten samt myntkunskapen, och den gavs uppgifter av ämbetsverkskaraktär. Det svenska språket och svenska vitterheten som hört till den gamla Vitterhetsakademiens fält överfördes 1786 till den samtidigt grundade Svenska Akademien.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen Tiede-, Historia ja Antikviteettiakatemia*

(1786–); perustettu 1753 nimellä Ruotsin Kuninkaallinen Tiedeakatemia.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 32: 886–892. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1753–1755
1773–1781
1786–

Synonymer

Vitterhetsakademien