Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den tjänsteman – riksantikvarien – som under överintendentens överinseende ansvarade för Kungliga myntkabinettet, det vill säga rikets mynt- och medaljsamling, medaljvårdare. Han var uppsatt på hovstat under Konungens Museum från 1794. Riksantikvarien var i ämbetet ständig sekreterare för Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien till vars uppgifter bl.a. hörde planering av nya medaljer och deviser för medaljer.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen rahakabinetin hoitaja, raha- ja mitalikokoelman hoitaja*

Kuninkaallisen rahakabinetin eli valtakunnan raha- ja mitalikokoelman hoidosta vastanneesta virkamiehestä käytetty nimitys, sama kuin valtionarkistohoitaja. Kuului hovivirkakuntaan Kuninkaallisessa museossa vuodesta 1794 lähtien.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 740. http://runeberg.org/nf/