Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman efter 1794 uppsatt på hovstat under Konungens Museum med uppgift att ha uppsikt över tavlor.

Finsk beskrivning

kuninkaan museon maalaustenhoitaja*

Maalausten hoidosta ja säilytyksestä vastannut kuninkaan museon virkamies.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 .

Andra språk

Franska garde des tableaux

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1794–1809 (Finland)