Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Systematiskt insamlad och ordnad samling av äldre och nyare mynt och medaljer, central numismatisk institution med ursprung i 1500-talet. Från och med 1727 lydde kabinettet under riksantikvariens vård och fick då namnet Kgl. myntkabinettet. År 1786 blev det en del av Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen rahakabinetti

Tukholmassa sijaitseva systematisoitu julkinen vanhempien ja uudempien rahojen ja mitalien kokoelma, joka on peräisin jo 1500-luvulta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 19: 61. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Inga termer på andra språk