Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande bibliotekarie vid Kungliga biblioteket 1611–1811.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen kirjastonhoitaja

Johtava kirjastonhoitaja Kuninkaallisessa kirjastossa 1611–1811.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 48, 82.

Andra språk

Inga termer på andra språk