Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på bibliotek som var underställt ständernas översyn och förvaltning. Biblioteket fick 1891 egna lokaler i det nybyggda Ständerhuset. Fram till dess hade det hetat Lantdagens bibliotek. År 1907, i samband med att lantdagen övertog ansvaret för biblioteket, ändrades namnet till Finlands lantdagsbibliotek. I början av 1900-talet inledde biblioteket ett utbyte av handlingar med norska Stortingsbiblioteket.

Finsk beskrivning

Säätyjen kirjasto

Nykyisen eduskunnan kirjaston edeltäjä, joka toimi alun perin säätyjen alaisuudessa. Kirjasto sai vuonna 1891 omat toimitilat uudessa Säätytalossa. Sen nimi oli siihen asti ollut Valtiopäiväkirjasto, mutta vuonna 1907 se siirrettiin maapäivien alaisuuteen ja sen nimi muutettiin Eduskunnan kirjastoksi.

Källor

Eduskunnan kirjasto 1872-1972-1992 : Riksdagsbiblioteket 1872-1972-1992 , Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1993 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid