Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bibliotek med tillhörande arkiv som grundades 1872 och lydde under ständerna. Redan i början inleddes ett utbyte av riksdagshandlingar med Sveriges riksdagsbibliotek och 1878 med det danska Folketingsbiblioteket. Expeditionerna i senaten samt de centrala ämbetsverken ålades 1887 att sända exemplar av sina tryckalster till biblioteket. Biblioteket fick sina första egna utrymmen 1891 då det flyttade till Ständerhuset och bytte namn till Ständernas bibliotek.

Finsk beskrivning

Valtiopäiväkirjasto

Källor

Eduskunnan kirjasto 1872-1972-1992 : Riksdagsbiblioteket 1872-1972-1992 , Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1993 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1872–1891

Synonymer

lantdagsbiblioteket