Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen titel för person som har vård om ett offentligt eller enskilt bibliotek, sedan 1800-talet om en ordinarie tjänsteman vid bibliotek som ofta är bibliotekets föreståndare eller chef, också en titel för tjänsteman under bibliotekets högsta chef.

Finsk beskrivning

kirjastonhoitaja

Yksittäisestä kirjastosta vastaava virkamies, sittemmin julkisen kirjaston esimiesasemassa toimiva virkamies.

Källor

Inga källor