Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket, åtminstone från cirka 1645. År 1661 tillsattes en ny under samma tjänstebeteckning.

Finsk beskrivning

tarkastaja

Kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1026.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 85.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

ca 1645–?

Synonymer

inspektor för Kungliga biblioteket