Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppsyningsman vid högre läroanstalt, lärare vid vetenskaplig institution. Inspektor var även en titel för en tjänsteman inom vissa verk.

Finsk beskrivning

tarkastaja

opettaja; Oppilaitoksissa tai joissakin virastoissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.