Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1797 inspektör för allt artilleri i riket.

Finsk beskrivning

koko tykistön tarkastaja

Asevoimien tykistön yleistarkastuksesta vastannut henkilö.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 311-315.

Andra språk

Tyska Inspekteur der gesamten Artillerie
Ryska inspektor vseja artillerii