Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialministeriets fattigvårdsbyrå som granskade vården och anstalterna inom den slutna socialvården.

Finsk beskrivning

laitoshuollon tarkastaja (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950, 1951.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

inspektris över anstaltvård