Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lantanstalt (större ladugård) för avel av nötboskap, även om stamhjord av nötboskap vid dylik anstalt. Anstalten leddes av en holländarförman.

Finsk beskrivning

karjan jalostulaitos

hyötykarjan jalostustila

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Andra språk

Inga termer på andra språk