Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för artilleriet.

Finsk beskrivning

tykistön tarkastaja

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 92.

Andra språk

Inga termer på andra språk