Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underofficersgrad inom artilleriet från och med 1600-talet, likställd med styckjunkare inom artilleriet.

Finsk beskrivning

ylimiinoittaja

Källor

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 , 26.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 399 (minör).

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/