Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil lärare som ansvarade för högre undervisning vid artilleriet.

Finsk beskrivning

tykistöprofessori*

tykistötieteen opettaja tykistössä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk